Konzultačné služby v oblasti gabionov

   Poradenské služby technického charakteru v špecifickej oblasti stavebníctva a architektúry pri využití technológie gabionovej výstavby a gabionových materiálov.
   Služby sú flexibilné a prispôsobené požiadavkám klienta poskytnutím jednotlivých výkonov alebo komplexnej spolupráce a kontroly gabionového projektu.

   Znalosti aktívneho využívania , navrhovania a výroby gabionových materiálov od roku 1990 mi umožňuje poskytnúť ojedinelé teoretické znalosti a praktické skúsenosti o gabionoch ako profesionálnym projektantom, stavebným dozorom tak súkromným osobám v celej škále možností gabionovej technológie a alternatívnych riešení jej využitia.

   Konzultáciami v úvodných etapách projektu gabionových objektov dávam klientovi a projektu pridanú hodnotu možných očakávaní kritérií projektu a klienta a jeho obmedzení pri rôznych variantoch. Konzultačné a poradenské služby orientujem na klienta a riešenie projektu. Potreby a obmedzenia dávajú priestor na eliminovanie rizík už v počiatkoch projektu objektu či stavby. Posudzujem existujúce projekty pred započatím realizácie v záujme optimalizácie a identifikácie rizík .

Pripravujem „Gabiononistov“ na realizáciu s potvrdením o odbornom zaškolení v robotníckej profesii. Záujemcom napomáham pri svojpomocnej realizácii radami a návrhom gabionových konštrukcii.
              

Gabiony ako oporny mur

Spolupracujem

Ponuka Gabion Consult

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný