Skriptá

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcii

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcii

Článok bol spracovaný v roku 1997 v stručnosti predkladá odbornej verejnosti praktické skúsenosti z projektovania a výstavby gabionových konštrukcii použitím stavebnicového systému zváraných sietí s ochranou Zn spájaných vzájomne pomocou špirál bez dvojitých stien na styku dvoch košov.
Použitie GTX na gabiónovom objekte.

Použitie GTX na gabiónovom objekte.

Samotná inštalácia GTX za gabión nepredstavuje osobité riziká. Problém nastáva, ak po uložení zásypu za múr dôjde k nakloneniu steny zo stabilnej polohy do polohy nestabilnej. Spätný zásyp je realizovaný hlinou, ktorú realizačná firma doslova nahádže v plnej výške gabiónu bez akéhokoľvek zhutnenia. Navyše si realizátor nadá ani urobiť skúšky, či je daná zemina vhodná do násypov.

Súčasnosť a budúcnosť stavebných  objektov s gabionmi

Súčasnosť a budúcnosť stavebných objektov s gabionmi

Kombinácia geosyntetiky ako geosyntetickej výstuže a kovových sietí vo forme dielcov alebo gabionových košov poskytuje množstvo možností. Výsledkom sú vystužené oporné múry (VOM) alebo vystužené strmé svahy (VSS) používané v pozemnom staviteľstve aj v dopravných stavbách. Na to, aby mohli byť tieto konštrukcie použité ako trvalé s dlhodobou životnosťou, jednotlivé časti konštrukcie musia spĺňať prísne požiadavky na trvanlivosť. Tieto technické požiadavky musia mať konkrétne  kontrolovateľné hodnoty stanovené normovými skúškami, ktoré musia byť obsiahnuté v technických predpisoch, normách a musia sa uvádzať v projektoch a v súťažných podmienkach.
Oceľové siete a iné materiály v zemných konštrukciách

Oceľové siete a iné materiály v zemných konštrukciách

V zemných konštrukciách sa podľa TKP č.31 používajú kovové siete v rôznej forme a na rôzny účel. Sú to odlišné výrobky v porovnaní s geosyntetikou, ale treba sa im z pohľadu použitia v zemných konštrukciách a z pohľadu geosyntetiky zhotovenej z polymérov sa-mostatne venovať, pretože je snaha používať oceľové siete namiesto geosyntetickej výstuže.

Drôt z nízkouhlíkovej ocele na zvárané alebo pletené siete môže byť bez ochrany alebo s povrchovou korozívnou ochranou. Tá môže byť kovová (galvanizácia Zn alebo zliatinou Zn+Al), polymérová (poplastovanie PVC alebo PA) alebo kombinácia  galvanic-ká+polymérova. Dlhodobá životnosť (trvanlivosť) oceľovej siete v zemnej konštrukcii sa skladá z času celkovej spotreby galvanizovanej vrstvy a času straty únosnosti oceľového drôtu siete s polymérovou ochranou  poškodenou horninou alebo kameňom.  

Životnosť gabionových ( drôtokamenných ) stavieb

Životnosť gabionových ( drôtokamenných ) stavieb

Štandardom pre korozívnu ochranu v EU je bez pochybností v súčasnosti zmes Zn + AL. S myšlienkou využitia predmetnej zliatiny sa drôtovne zaoberali, či skôr pohrávali, už  skôr než sa gabiony  zo zváraných sietí uplatnili v ČSR ( ČR a SR ) a začali presadzovať do cestného a železničného stavebníctva.  Štandardom pre korozívnu ochranu v EU je bez pochybností v súčasnosti zmes Zn + AL. S myšlienkou využitia predmetnej zliatiny sa drôtovne zaoberali, či skôr pohrávali, už  skôr než sa gabiony  zo zváraných sietí uplatnili v ČSR ( ČR a SR ) a začali presadzovať do cestného a železničného stavebníctva.  

Posúdenie roztrhnutia drieku

Posúdenie roztrhnutia drieku

Jadrom problému je stanovenie namáhania drôtenej konštrukcie košov, namáhaných kamenitou výplňou. Pri výpočte vnútorných síl sa možno uberať niekoľkými cestami. Stále pritom ale hrozí riziko, že aj zvolením optimálneho matematického modelu nebude výsledok zodpovedať plne skutočnosti. Príčinou tejto disproporcie môže byť variabilita vlastností výplne drôzených košov, alebo odchýlenie sa od predpokladaného technologického postupu zhotovenia gabionovej konštrukcie.

Druhý medzný stav gabionovej konštrukcie

Druhý medzný stav gabionovej konštrukcie

Gabionový oporný múr musí byť posudzovaný ako každá iná stavebná konštrukcia, zabezpečujúca stabilitu prírodného alebo umele vytvoreného svahu. Podľa výšky múru sa s ohľadom na riziko ohrozovania životov ľudí a majetku menia nároky na požiadavky vstupných podkladov....

PDF na stiahnutie ( 603 kB )

 

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný