Čo ponúkam

     Služby poskytujem ako súkromným osobám tak developerom, projektantom a štátnym inštitúciám či realizačným firmám bez rozdielu veľkosti či finančnej náročnosti gabionového objektu. Zastupovanie a spolupráca formou technicko-inžinierskeho dohľadu priamo na stavbách alebo v rámci výrobných výborov a kontrolných dní je súčasťou dohody.

               Samozrejmosťou je poskytovať prednášky a konzultácie študentom stredných odborných ako i technických univerzít zaujímajúcich sa o gabionovú technológiu. Prednášky na školách sú službou bez odmeny v záujme odovzdať mladým ľuďom ojedinelé znalosti a skúsenosti.  Školím gabionistov na úrovni realizátor aj vedúci pracovník pre realizačné firmy.

Kurzy

Gabionovy-kurz           Na texte sa pracuje ...

 

 

 

 

 

 

Konzultácie

Na texte sa pracuje ...

 

 

Prednášky a semináre

Na texte sa pracuje ...

 

 

Dohľad

Na texte sa pracuje ...

 

 

Statika, projekcia, realizácia, materiál

Na texte sa pracuje ...

 

 

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný