Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách

Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách

Uvádza sa niekoľko vybraných praktických problémov spojených so stanovovaním požiadaviek na geosyntetiku a iné vybrané materiály použité v zemných konštrukciách dopravných stavieb,  a to systém výberu vhodných geotextílií na oddeľovanie, filtráciu a ochranu podľa nových kvalitatívnych parametrov fyzikálnych a mechanických vlastností, trvanlivosť a životnosť geotextílií z odpadov a ich použitie v stavebnej konštrukcii s rôznou životnosťou, požiadavky na kovové siete použité v zemných konštrukciách a požiadavky na trvanlivosť všetkých materiálov, vrátane kameniva, použitých v zemných konštrukciách spolu s geosyntetikou. Zaujímavé je použitie tuhých šesťuholníkových geomreží v konštrukčných vrstvách asfaltových vozoviek. Každý z uvedených problémov sa analyzuje a navrhuje sa možné riešenie problému, vrátane úpravy aktuálnych predpisov.

Druhý medzný stav gabionovej konštrukcie

Druhý medzný stav gabionovej konštrukcie

Gabionový oporný múr musí byť posudzovaný ako každá iná stavebná konštrukcia, zabezpečujúca stabilitu prírodného alebo umele vytvoreného svahu. Podľa výšky múru sa s ohľadom na riziko ohrozovania životov ľudí a majetku menia nároky na požiadavky vstupných podkladov....

PDF na stiahnutie ( 603 kB )

 

Posúdenie roztrhnutia drieku

Posúdenie roztrhnutia drieku

Jadrom problému je stanovenie namáhania drôtenej konštrukcie košov, namáhaných kamenitou výplňou. Pri výpočte vnútorných síl sa možno uberať niekoľkými cestami. Stále pritom ale hrozí riziko, že aj zvolením optimálneho matematického modelu nebude výsledok zodpovedať plne skutočnosti. Príčinou tejto disproporcie môže byť variabilita vlastností výplne drôzených košov, alebo odchýlenie sa od predpokladaného technologického postupu zhotovenia gabionovej konštrukcie.

Zoznam publikácií - Ing. Baslík

Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách

Geosyntetika a iné materiály v zemných konštrukciách

Uvádza sa niekoľko vybraných praktických problémov spojených so stanovovaním požiadaviek na geosyntetiku a iné vybrané materiály použité v zemných konštrukciách dopravných stavieb,  a to systém výberu vhodných geotextílií na oddeľovanie, filtráciu a ochranu podľa nových kvalitatívnych parametrov fyzikálnych a mechanických vlastností, trvanlivosť a životnosť geotextílií z odpadov a ich použitie v stavebnej konštrukcii s rôznou životnosťou, požiadavky na kovové siete použité v zemných konštrukciách a požiadavky na trvanlivosť všetkých materiálov, vrátane kameniva, použitých v zemných konštrukciách spolu s geosyntetikou. Zaujímavé je použitie tuhých šesťuholníkových geomreží v konštrukčných vrstvách asfaltových vozoviek. Každý z uvedených problémov sa analyzuje a navrhuje sa možné riešenie problému, vrátane úpravy aktuálnych predpisov.

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný