Mojich 40 rokov s geosyntetikou

Mojich 40 rokov s geosyntetikou
História geosyntetiky na Slovensku sa datuje od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Výskum a vývoj geosyntetiky boli spojené s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb v Bratislave a s výskumnými úlohami, ktoré sa tam riešili. Príspevok stručne opisuje začiatky aktivít súvisiacich s vystuženými horninovými konštrukciami a geosyntetikou a postupné zavádzanie výsledkov riešenia jednotlivých výskumných úloh do praxe v bývalom Československu. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia prešli aktivity s geosyntetikou do súkromných firiem. Uvádzajú sa niektoré významné aplikácie geosyntetiky s rôznymi funkciami v rôznych stavebných konštrukciách na Slovensku z toho obdobia, s ktorými mal autor príspevku osobné skúsenosti.

Naučili sme sa dimenzovať vystužené alebo stabilizované podkladové vrstvy pod statickým a dynamickým zaťažením položené na málo únosné podložie alebo na pilóty, jednostupňové alebo viacstupňové vystužené oporné múry s rôznym typom lícového opevnenia, vystužené mostné opory (veľmi náročná konštrukcia), vystužené strmé svahy, vystužené násypy, vysokú geobunkovú štruktúru, drenážne geokompozity v drenážnych systémoch, geodrény v podloží násypov, protieróznu ochranu „suchých“ a „mokrých“ svahov, geosyntetické zábrany.

Podarilo sa aplikovať geosyntetiku a konštrukcie s geosyntetikou vo všetkých typoch stavieb, napr. dopravné stavby (železnice, diaľnice, rýchlostné komunikácie cesty I., II. III. tr., miestne komunikácie, tunely, atď.), výrobné a skladovacie haly, obytné budovy, rodinné domy, skládky odpadov, vodohospodárske stavby, atď.

Tu si môžete stiahnuť celý článok "Mojich 40 rokov s geosyntetikou"  ( 2,50 MB )

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný