O gabiónovom konzultantovi

Gabionom sa venujem od roku 1990 ešte v rámci spoločnosti zaoberajúcej sa hydrogeologickým prieskumom a po štúdiu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Bratislave so zameraním na stavebné a úpravnícke stroje a zariadenia. Uvedená prax a teoretické znalosti mi umožnili intenzívne sa venovať teórii a praxi gabionových sústav. Hlavné zameranie som orientoval na Gabionovú stavebnicovú konštrukciu zo zváraných sietí čo však súbežne vyvolávalo nutnosť štúdia a teoretického poznania aj gabionov z pletených dvojzákrutových sietí.

  • V období rokov 1993 – 1997 sa podieľam na vytvorení skrípt založených na normách STN a ČTN pre projektovanie a stabilitné navrhovanie gabionových objektov.
  • V roku 1993 zahajujem výrobu zváraných sietí z korozívne chráneného drôtu priamo v SR a ČR. Spolupracujem s inštitúciami na tvorbe pravidiel certifikácie gabionov, vytváram prvé TKP č.31 pre Ministerstvo dopravy a spoločne s firmami COMPAG a ALGON rozširujem technológiu gabionov do všeobecnej stavebnej praxe .

Napísali o mne .... Eurostav: 20 rokov gabionov na Slovensku (1,39 MB)

Realizoval som výskum Prezentácia expertného posúdenia reálnej koróznej odolnosti zvárovaných sietí v gabiónových konštrukciách od roku 1993 (3,7 MB)

 

Oporné múry, gabiónové oporné konštrukcie - odborný seminár 20.3. 2023

 

Nafilmovali o mne .... Televízia JOJ :  Gabiony na chalupe

 

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný