Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov

Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov

U cestných a železničných stavieb je nevyhnutné vychádzať pri návrhu z predpokladu tuhej konštrukcie – múru , ktorá sa pri aktivácii zemného tlaku nedeformuje, ale očakávame len klopenie alebo posun. Samozrejme návrh musí odstrániť uvedené očakávania do bezpečnej polohy.

Gabiony vo všeobecnosti môžu byť vyplňované tromi spôsobmi :

  1. nasypaním štrkom – lomovým kamenivom vhodnej zrnitosti
  2. rovnaninou z kameňa vhodnej veľkosti a plochého tvaru
  3. ukladaným pohľadovým čelom a zasypaním zbytku štrkom alebo lomovým kamenivom

Článok "Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov" si stiahnete PDF ( 830 kB )

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný