Súčasnosť a budúcnosť stavebných objektov s gabionmi

Súčasnosť a budúcnosť stavebných  objektov s gabionmi
Kombinácia geosyntetiky ako geosyntetickej výstuže a kovových sietí vo forme dielcov alebo gabionových košov poskytuje množstvo možností. Výsledkom sú vystužené oporné múry (VOM) alebo vystužené strmé svahy (VSS) používané v pozemnom staviteľstve aj v dopravných stavbách. Na to, aby mohli byť tieto konštrukcie použité ako trvalé s dlhodobou životnosťou, jednotlivé časti konštrukcie musia spĺňať prísne požiadavky na trvanlivosť. Tieto technické požiadavky musia mať konkrétne  kontrolovateľné hodnoty stanovené normovými skúškami, ktoré musia byť obsiahnuté v technických predpisoch, normách a musia sa uvádzať v projektoch a v súťažných podmienkach.
PDF na stiahnutie ( 2,12 MB )

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný