Gabionové stavebné konštrukcie a ich vplyv na prírodné prostredie

Gabionové stavebné konštrukcie a ich vplyv na prírodné prostredie

Uplatnenie gabionovej technológie po roku 1990 do stavebnej praxe Slovenka a Česka ako príležitosť na využitie prebytkovej pracovnej sily so súčasným využitím regionálne dostupného stavebného materiálu , ktorým je prevažne kameň v procese suchej výstavby a tak znížiť výrobu cementu a zaťaženie ovzdušia aplikovaním technológie ľahko prijateľných objektov nielen flórou ale i faunov v cestom , vodohospodárskom i pozemnom staviteľstve.

Pred 28 rokmi by ste gabiony na Slovensku ťažko hľadali. Dnes je situácia iná. Gabiony sa úspešne uplatnili v dopravnom inžinierstve, v riešeniach protipovodňovej ochrany, v exteriéroch obytných zón, v okrasných záhradách, na fasádach budov ale aj v interiéroch. Využitie gabionovej skladačky v stavebníctve a architektúre je mnohostranné a veľmi obľúbené.

            Spomienky sú veľmi príjemné aj úsmevné. Boli sme mladí a plní nadšenia a entuziazmu, chceli sme priniesť a uplatniť túto zaujímavú technológiu aj na Slovensku. Bolo to začiatkom 90. rokov, keď som sa prvýkrát stretol s gabionovou skladačkou. Išlo o gabiony zo zváraných sietí švajčiarskeho výrobcu, s ktorým sme sa dohodli na spolupráci. Prvé gabiony tohto výrobcu boli privezené na Slovensko na projekt prehradenia Dunaja pri výstavbe VDG a následne na výstavbu gabionovej konštrukcie na otočke električiek v BA-Rača. To bolo ešte v rokoch 1991 - 92.

Článok "Gabionové stavebné konštrukcie ...." si stiahnete v PDF ( 2,55 MB )

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný