PRÍLOHY - Expertné posúdenie odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

PRÍLOHY - Expertné posúdenie odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Grafické znázornenie a doplnenie posúdenia trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a ZnAl použitých na stavbách v období rokov 1993 – 2008.

Prílohy – „Záverečnej správy“ výskumnej úlohy , Bratislava ,31. marca 2020.

Rozpracovaná správa – zverejnená na všeobecnú diskusiu a oponentúru. 

Riešitelia :
Ing. Eduard Vašík
Ing. Radovan Baslík, CSc.

Text a tabuľky a prílohy © Eduard Vašík a Radovan Baslík

Prílohy si môžete stiahnuť tu:

Príloha 1    Popis lokalít (431 kB)
Príloha 2    Foto lokalít (3,4 MB)
Príloha 3    Výsledky výskumu - korozivita prostredia (616 kB)
Príloha 3A   Výsledky výskumu -  v atmosfére (518 kB)
Príloha 3B   Výsledky výskumu - v zemine (236 kB)
Príloha 4      Vyhodnotenie korozívneho prostredia (456 kB)
Príloha 5A    Úbytok povlaku Zn v atmosfére (391 kB)
Príloha 5B    Úbytok povlaku Zn v atmosfére C2 (377 kB)
Príloha 5F    Priemerný úbytok povlaku Zn v kontakte s atmosférou (370 kB)
Príloha 5G    Úbytok povlaku Zn v porovnaní STN EN (382 kB)
Príloha 5H     Analýza logaritmického a rovnoúmerného úbytku povlaku (364 kB)
Príloha 6A     Úbytok povlaku Zn v zemine (391 kB)
Príloha  6D    Priemerný úbytok povlaku Zn v kontakte so zeminou (192 kB) 

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný