Expertné posúdenie koróznej odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Expertné posúdenie koróznej odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Posúdenie trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a Zn+Al použitých na stavbách realizovaných v období 1993 až 2008. Porovnanie výsledkov terénnych skúšok a odhadu trvanlivosti koróznej ochrany podľa normy STN EN 10 223-8 z roku 2014.

Záverečná správa výskumnej úlohy
Rozpracovaná správa – zverejnená na všeobecnú diskusiu a oponentúru.
Riešitelia:
Ing. Eduard Vašík
Ing. Radovan Baslík, CSc.
Text, tabuľky, obrázky a prílohy © Eduard Vašík a Radovan Baslík

Úvod

Z teórie elektrochemického mechanizmu atmosférickej korózie vyplýva, že rozhodujúcim predpokladom jeho vzniku je prekročenie minimálnej vlhkosti potrebnej na vytvorenie vrstvičky elektrolytu a prítomnosť znečisťujúcich zložiek atmosféry, hlavne kyselinotvorných (SO2, HCl, Cl2), alebo ich solí (chloridy, sírany). Z technického hľadiska je významná hodnota 60% relatívnej vlhkosti, pod ktorou prakticky ku korózii nedochádza.
Pôsobením prvotne vznikajúcich koróznych splodín však dochádza k vytvoreniu korózne aktívnej povrchovej vrstvičky elektrolytu už pri 3% relatívnej vlhkosti. Zrejmou príčinou je hydroskopičnosť chloridu zinočnatého. Hydroskopičnosť koróznych splodín patrí k dôležitým činiteľom, ktoré určujú rýchlosť atmosférickej korózie.

........

 

Celý článok si môžete stiahnuť TU (3,23 MB)

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný