Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcii

Projektovanie a výstavba gabionových konštrukcii
Článok bol spracovaný v roku 1997 v stručnosti predkladá odbornej verejnosti praktické skúsenosti z projektovania a výstavby gabionových konštrukcii použitím stavebnicového systému zváraných sietí s ochranou Zn spájaných vzájomne pomocou špirál bez dvojitých stien na styku dvoch košov.
PDF na stiahnutie ( 214 kB )

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný