25 rokov gabionov na Slovensku

25 rokov gabionov na Slovensku
Pohľad na životnosť a budúcnosť gabionov vo forme prezentácie ( 2019 )

Pracovníci firmy COMPAG začali svoju činnosť v roku 1991, ako zastúpenie firmy Fűllemann+Co zo Švajčiarska, ponukou gabiónovej „ zváranej „ technológie , ktorej použitie presadzovali v cestnom hospodárstve, ako prvý na trhu ešte spoločného štátu, ako alternatívnu náhradu betónovým konštrukciám oporných a  zárubných  múrov, protihlukových stien, ale i na opevnenie mostov, priehrad a riek.

Prezentáciu "25 rokov gabionov na Slovensku" stiahnete vo forme PDF ( 2,64 MB )

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný