Druhý medzný stav gabionovej konštrukcie

Druhý medzný stav gabionovej konštrukcie

Gabionový oporný múr musí byť posudzovaný ako každá iná stavebná konštrukcia, zabezpečujúca stabilitu prírodného alebo umele vytvoreného svahu. Podľa výšky múru sa s ohľadom na riziko ohrozovania životov ľudí a majetku menia nároky na požiadavky vstupných podkladov....

PDF na stiahnutie ( 603 kB )

 

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný