Posúdenie roztrhnutia drieku

Posúdenie roztrhnutia drieku

Jadrom problému je stanovenie namáhania drôtenej konštrukcie košov, namáhaných kamenitou výplňou. Pri výpočte vnútorných síl sa možno uberať niekoľkými cestami. Stále pritom ale hrozí riziko, že aj zvolením optimálneho matematického modelu nebude výsledok zodpovedať plne skutočnosti. Príčinou tejto disproporcie môže byť variabilita vlastností výplne drôzených košov, alebo odchýlenie sa od predpokladaného technologického postupu zhotovenia gabionovej konštrukcie.

Metodický prístup

Pri zostavovaní geotechnického modelu možno čerpať poznatky z navrhovania zásobníkov, ako sa k tomu pristupuje predovšetkým v betónových konštrukciách. Niektoré presné riešenia (pre kruhové alebo pravouhlé zásobníky) sa dajú upraviť pre rovinnú úlohu, za ktorú možno plným právom považovať opornú gabionovú konštrukciu. V prípade relatívne krátkych úsekov gabionových múrov, kde by sa mohol prejaviť priestorový účinok, zjednodušenie do rovinnej úlohy je v prospech bezpečnosti konštrukcie ako celku. Preto sa v ďalšom pozornosť upriami iba na rovinné riešenie.

PDF na stiahnutie (517 kB)

     

Čo ponúkam

Kurzy
Gabiónové konzultácie
Prednášky
Semináre o gabiónoch
Dohľad nad gabiónovými stavbami
Statika
Projekcia
Realizácia
Materiál

 

Ponuka Gabion Consult

Spolupracujem

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný