Oceľové siete a iné materiály v zemných konštrukciách

Oceľové siete a iné materiály v zemných konštrukciách

V zemných konštrukciách sa podľa TKP č.31 používajú kovové siete v rôznej forme a na rôzny účel. Sú to odlišné výrobky v porovnaní s geosyntetikou, ale treba sa im z pohľadu použitia v zemných konštrukciách a z pohľadu geosyntetiky zhotovenej z polymérov sa-mostatne venovať, pretože je snaha používať oceľové siete namiesto geosyntetickej výstuže.

Drôt z nízkouhlíkovej ocele na zvárané alebo pletené siete môže byť bez ochrany alebo s povrchovou korozívnou ochranou. Tá môže byť kovová (galvanizácia Zn alebo zliatinou Zn+Al), polymérová (poplastovanie PVC alebo PA) alebo kombinácia  galvanic-ká+polymérova. Dlhodobá životnosť (trvanlivosť) oceľovej siete v zemnej konštrukcii sa skladá z času celkovej spotreby galvanizovanej vrstvy a času straty únosnosti oceľového drôtu siete s polymérovou ochranou  poškodenou horninou alebo kameňom.  

PDF na stiahnutie ( 956 kB )

Potrebujete poradiť?

Ing. Eduard Vašík spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný